Doelstelling


Stichting Coutermove heeft de volgende doelstelling:

- Het promoten van muziek, cultuur en samenwerking tussen artiesten in de muziek, fotografie, beeldende kunst, video-kunst;

- Het ondersteunen van liefdadigheidsinstellingen met de opbrengsten uit culturele projecten.ANBI


Stichting Countermove beoogt aangewezen te worden door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever.

De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.Jaarverslag


In het Jaarverslag Countermove 2014-2015.pdf vindt u een verslag en verantwoording van de projecten van Countermove en de financiële verantwoording, inclusief het uitgevoerde belonigsbeleid.In het Jaarverslag Countermove 2016-2021.pdf vindt u een verslag en verantwoording van de projecten van Countermove en de financiële verantwoording, inclusief het uitgevoerde belonigsbeleid.Beleidsplan en beloningsbeleid


In het Beleidsplan Countermove 2014-2015.pdf zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2014 t/m 2015.In het Beleidsplan Countermove 2016-2021.pdf zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2016 t/m 2021.Bestuur


Het bestuur bestaat uit de volgende leden:


Voorzitter: Valerio Recenti

Secretaris: Joost van den Broek

Penningmeester: Bob BorstlapOverige informatie


Statutaire naam: Stichting Countermove

Vestingsplaats: Den Haag (Marconistraat 27, 2562JB)

Kamer van Koophandel nummer: 9287493873

RSIN nummer: 854404223

email:stichtingcountermove[at]gmail.com
copyright: Stichting Coutermove 2022